17.09.2013

OPS, dyrt og unødvendig

- Innlegg i Grimstad Adressetidene

E24 melder 6. august at investeringsselskapet Sundt og de andre eierne av OPS-prosjektene Lyngdal-Flekkefjord og Grimstad-Kristiansand de siste årene har tatt ut til sammen 120 millioner i utbytte fra prosjektene. I samme artikkel bekrefter en representant for Skanska at det er vedlikeholdskontraktene som er kommersielt interessante, altså er det usikkerheten rundt kostnadene til vedlikehold det er mulig å tjene gode penger på.

Dette viser med all tydelighet at OPS er en fordyrende måte å organisere samferdselsutbygginger. Å kjøpe forsikring mot usikkerhet er i seg selv ikke en dårlig løsning, men for at noen skal være villige til å selge forsikringen må den nødvendigvis bli dyrere enn de faktiske kostnadene ved det den dekker. For folk flest er dette verdt det, roen man får av å vite at man ikke plutselig vil våkne opp med nedbrent hus og uten råd til et nytt er verdt noen ekstra kroner. For staten stiller det seg imidlertid annerledes. Staten sover ikke dårlig om natta, og staten har råd til å betale uforutsette ekstrautgifter. Risikoen er utvilsomt større for at eieren av OPS-kontrakten plutselig skal stå uten penger enn for at staten skal gjøre det, og det er ingen hemmelighet hvem som da blir sittende igjen med regninga. Det er altså ingen grunn til at staten systematisk skal betale mer enn det det faktisk koster for vedlikehold av veier.

SV sier et nei til OPS fordi det er dyrt og unødvendig. Et langt bedre alternativ er økt bruk av offentlig prosjektfinansiering. Fordelen med prosjektfinansiering er at det gir en langsiktig og forutsigbar finansiering av prosjekter, framfor å være avhengig av årlige, offentlige budsjetter. Prosjektfinansiering gir dermed den langsiktigheten og forutsigbarheten i finansieringen av samferdselsprosjekter som er nødvendig for å sikre rask og sammenhengende utbygging, uten at man trenger å gå den fordyrende omveien om OPS.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar